Showing all 12 results

Máy ra vào lốp dùng cho xe máy, ô tô chính hãng các loại.

 

Máy ra vào lốp được sử dụng để giúp các kỹ thuật viên tháo dỡ và gắn lốp xe với lazang xe ô tô.

 

Sau khi tháo bánh xe ra khỏi lốp xe khỏi ô tô, máy ra vào lốp có tất cả các bộ phận cần thiết để tháo và thay thế lốp khỏi lazang xe ô tô.

 

Máy ra vào lốp có thể giúp các kỹ thuật viên thay thế lốp trên ô tô, xe máy và xe tải hạng nặng.